Kort #28427

 Diss.

saml.
W e::s 'l; 1 i n g, Claudius Germundi Ostro-Gothus
De re libraria Romanam. Sect. 1. Pars 1. 1828.
Frasses: Metzén, Carolus Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28427
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
W e::s 'l; 1 i n g, Claudius Germundi Ostro-Gothus
De re libraria Romanam. Sect. 1. Pars 1. 1828.
Frasses: Metzén, Carolus Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort