Kort #28838

 Diss.
saml.
Z 9 1; terling, Ericus Oatm—Gothaa
Magna Graecia., oraa Italiae quondam principe. 1770.
Praeses: Ekerman, Fetma, Uppsala

Information

Kortnr:
28838
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Z 9 1; terling, Ericus Oatm—Gothaa
Magna Graecia., oraa Italiae quondam principe. 1770.
Praeses: Ekerman, Fetma, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort