Kort #27771

 Diss.
saml.
jTolfstadius, Andreas M.
)Electione et Successione. 1657
Praeses: Bringius, Israel, Uppsala

Information

Kortnr:
27771
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
jTolfstadius, Andreas M.
)Electione et Successione. 1657
Praeses: Bringius, Israel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort