Kort #28107

 Dias.
saml.
, Waldenatr 6 m, Gustavus Nerioiua
Comparatio Johannis Skytte et Johannis Adler Saluii,
Libb. Barr. et R. Sv. Senatorum. 1792.
Praeses: Fant, Ericus Mich. Uppsala

Information

Kortnr:
28107
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
saml.
, Waldenatr 6 m, Gustavus Nerioiua
Comparatio Johannis Skytte et Johannis Adler Saluii,
Libb. Barr. et R. Sv. Senatorum. 1792.
Praeses: Fant, Ericus Mich. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort