Kort #27954

 Diss.
, saml.
! U 1 f 8 berg, Johannes Ericus Stockholmiensis
Remedia Sternutatoria. 1800.

3 Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
27954
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
, saml.
! U 1 f 8 berg, Johannes Ericus Stockholmiensis
Remedia Sternutatoria. 1800.

3 Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort