Kort #28145

 &
Diss.
saml.
V & 1 1 enius , Johannes Andreae Helsingus
Syllogismo scientifico. 1644
1
i Praeses; Uhonius, Olaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28145
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

&
Diss.
saml.
V & 1 1 enius , Johannes Andreae Helsingus
Syllogismo scientifico. 1644
1
i Praeses; Uhonius, Olaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort