Kort #28646

 Diss.
saml.
Wimmerstedt , Nicolaus Calmariensis
Efficacia sympathiae aliorum hominum in affectus
animi nostri. 1788
Praeses: Boäthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28646
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wimmerstedt , Nicolaus Calmariensis
Efficacia sympathiae aliorum hominum in affectus
animi nostri. 1788
Praeses: Boäthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort