Kort #29127

 ' Dies;
saml.
Dusén, Carolus Oscar Ostro-Gothus
De sacerdotii sacerdotieque idea, quam libro suo
H " inscripto exposuit
Chnysostomus. Pars 13 1840.
Praeses: Nbrbeok, Andreas Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
29127
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Dies;
saml.
Dusén, Carolus Oscar Ostro-Gothus
De sacerdotii sacerdotieque idea, quam libro suo
H " inscripto exposuit
Chnysostomus. Pars 13 1840.
Praeses: Nbrbeok, Andreas Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort