Kort #27803

 Diss.
saml.
T 0 r n ae u s , Johannes J. Bothniensis
Disp. planetaria de stella marte; exhibens fere ple-
1raque de quibus alias in communi de caelo et astris
lcontroverti sölet. 1652
Praeses: Gestrinius Martinus Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
27803
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 0 r n ae u s , Johannes J. Bothniensis
Disp. planetaria de stella marte; exhibens fere ple-
1raque de quibus alias in communi de caelo et astris
lcontroverti sölet. 1652
Praeses: Gestrinius Martinus Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort