Kort #28620

 Diss.
saml.
Wilander, Carolus Ant. Stockholmiensis
Quinquagesima sexta Al-Cor-ani Sura Suetice versa.
1829.
Praeses: Lindgren, Henricus Gerh. Uppsala

Information

Kortnr:
28620
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wilander, Carolus Ant. Stockholmiensis
Quinquagesima sexta Al-Cor-ani Sura Suetice versa.
1829.
Praeses: Lindgren, Henricus Gerh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort