Kort #28864

 Diss.
. saml.
Zlerv 0 g e 1, Samuel Fredr. Uplanåus
De matrimoniis prohibitis. Pars 1. 1781.
Praeses: Flygare, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28864
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml.
Zlerv 0 g e 1, Samuel Fredr. Uplanåus
De matrimoniis prohibitis. Pars 1. 1781.
Praeses: Flygare, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort