Kort #27857

 1 Diss.
; saml.
T r y S é n, Olavus Ostro-Gothus '
Formulam Romanorum: Mars vigila explicatius tradi-
turum. 1764.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27857
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1 Diss.
; saml.
T r y S é n, Olavus Ostro-Gothus '
Formulam Romanorum: Mars vigila explicatius tradi-
turum. 1764.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort