Kort #29122

 Diss.
saml.
Comerus , Henricus P. Smolandus
comparatio tyrannidis et anarchiae, servitutis et
licentiae ex Panegyrico Isooratis. 1665
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala

Information

Kortnr:
29122
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Comerus , Henricus P. Smolandus
comparatio tyrannidis et anarchiae, servitutis et
licentiae ex Panegyrico Isooratis. 1665
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort