Kort #29137

 ' Diss.
saml.
Enebom, Adolph Ludouic.
quaedam in Sacro Codice ex ar-
chaeologia explicata. Pars 1. 1804.
Praeses: Wijkman, Sveno Caspari, Uppsala

Information

Kortnr:
29137
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
Enebom, Adolph Ludouic.
quaedam in Sacro Codice ex ar-
chaeologia explicata. Pars 1. 1804.
Praeses: Wijkman, Sveno Caspari, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort