Kort #27776

 DiSSo
Saml-
— T 0 1 1 i n, Israel, Ostro-Gothus
In librum Kehele'bh cap. 11 et 12 commentatio. Pars
3 2. 1825.
Praeses: Strömersten, Joh. Is. Uppsala

Information

Kortnr:
27776
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
Saml-
— T 0 1 1 i n, Israel, Ostro-Gothus
In librum Kehele'bh cap. 11 et 12 commentatio. Pars
3 2. 1825.
Praeses: Strömersten, Joh. Is. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort