Kort #29196

 Diss.
saml.
& Insulin , Stephanus Sudermannus
& Fabella Hesiodea vers. 200. Sqq
[ . Aesopiarum exemplar. 1757
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29196
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
& Insulin , Stephanus Sudermannus
& Fabella Hesiodea vers. 200. Sqq
[ . Aesopiarum exemplar. 1757
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort