Kort #29057

 Diss.
.. . saml.
0 atling, Petrus Constantinus Gestricius-
Helaingus

' Horti Upsaliensis plantae oultae ab initio saeculi.
Pars 7. 1826.

1
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
29057
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. . saml.
0 atling, Petrus Constantinus Gestricius-
Helaingus

' Horti Upsaliensis plantae oultae ab initio saeculi.
Pars 7. 1826.

1
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort