Kort #28968

 Diss.
__ saml o
Adelgren , Carl Alfred Theodor Stock-
holmiensis
ï. Stycken ur Dantes Divina Commedia kommenterade och
. metriskt öfversatta. Del 5 1845
_Praseses; Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Information

Kortnr:
28968
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
__ saml o
Adelgren , Carl Alfred Theodor Stock-
holmiensis
ï. Stycken ur Dantes Divina Commedia kommenterade och
. metriskt öfversatta. Del 5 1845
_Praseses; Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort