Kort #29185

 Diss.
saml.
H & 1 enius , Laurentius Engelb. d. y.
Uplandus
! quorum in sacra N. F. scriptura fit mentio. Pars 1.
3 1761
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29185
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
H & 1 enius , Laurentius Engelb. d. y.
Uplandus
! quorum in sacra N. F. scriptura fit mentio. Pars 1.
3 1761
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort