Kort #28957

 Diss.
saml-
Ästrand , Johannes Ostro-Gothus
Hypothesin de ideis innatis. 1775
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28957
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Ästrand , Johannes Ostro-Gothus
Hypothesin de ideis innatis. 1775
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort