Kort #29202

 Diss.
; saml.
» K a 3 erdt, Roberto Ostro-Gothus
' . Michaelis Pselli in Platonis
De animae procreationa praecepta cammentarius. Pars
6. Prolegomena. 1854;
Praeses: Linder, Carolus Guilielmus, Uppsala

Information

Kortnr:
29202
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
; saml.
» K a 3 erdt, Roberto Ostro-Gothus
' . Michaelis Pselli in Platonis
De animae procreationa praecepta cammentarius. Pars
6. Prolegomena. 1854;
Praeses: Linder, Carolus Guilielmus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort