Kort #29171

 DiSSo
saml.
H & dman, Andreas Gestricius
Diss. philologica, notionem vocis
2. Gar. cap. 6. vers. 14. expli-
sans. 1780.
' Praeses: Wikström, Joh. Uppsala

Information

Kortnr:
29171
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
H & dman, Andreas Gestricius
Diss. philologica, notionem vocis
2. Gar. cap. 6. vers. 14. expli-
sans. 1780.
' Praeses: Wikström, Joh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort