Kort #29041

 Diss-
.. saml.
Oate :: b 0 r g, Petrus Bothnienais
Accesaiones ad. historiam Sviogethicam. [Pars 4].
1809.
Frasses: Fant, Eric. M. Uppsala

Information

Kortnr:
29041
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
.. saml.
Oate :: b 0 r g, Petrus Bothnienais
Accesaiones ad. historiam Sviogethicam. [Pars 4].
1809.
Frasses: Fant, Eric. M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort