Kort #27575

 |
. ' Diss.
saml.

Tegnaeus , Petrus P. Westro-Gothus
Specimina variantium lectionum versionis vet. testae;
menti Alexandrinae e duobus codicibus biblioth. Acad.
Upsaliensis excerpta. 1794
Praeses: Aurivillius, Petrus Fab. Uppsala

Information

Kortnr:
27575
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

|
. ' Diss.
saml.

Tegnaeus , Petrus P. Westro-Gothus
Specimina variantium lectionum versionis vet. testae;
menti Alexandrinae e duobus codicibus biblioth. Acad.
Upsaliensis excerpta. 1794
Praeses: Aurivillius, Petrus Fab. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort