Kort #27758

 Diss.
saml.
T i m 0 thaison, Eric. Dalekarlus
Om skillnaden emellan härads- och bergstings rättera
nes jurisäiction, i anseende till the bergs-bruk och
egendomar rörande mål. 1786.
Praeses: Hernbergh, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27758
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T i m 0 thaison, Eric. Dalekarlus
Om skillnaden emellan härads- och bergstings rättera
nes jurisäiction, i anseende till the bergs-bruk och
egendomar rörande mål. 1786.
Praeses: Hernbergh, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort