Kort #28250

 Diss.
Wargh, Petrus Angermannus saml.
Ducis inopsis et avari. 1665
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala

Information

Kortnr:
28250
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Wargh, Petrus Angermannus saml.
Ducis inopsis et avari. 1665
Praeses: Brunnerus, Martinus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort