Kort #29203

 Diss.
saml.
Kjerner, Nicolaus Westro-Gothus
De argumentis Sacrae Scripturae atq.
3 vindicantibus. 1750.
3 Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
29203
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Kjerner, Nicolaus Westro-Gothus
De argumentis Sacrae Scripturae atq.
3 vindicantibus. 1750.
3 Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort