Kort #29065

 Diss.
Saul].-
A f 2 elius, Gustavus Westro-Gothus,
Significatione vocabuli apud J ohan—
nem Evangelistam. 1804.
Praeses: Hagrell, Laurent. Uppsala

Information

Kortnr:
29065
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saul].-
A f 2 elius, Gustavus Westro-Gothus,
Significatione vocabuli apud J ohan—
nem Evangelistam. 1804.
Praeses: Hagrell, Laurent. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort