Kort #27570

 * Diss.
, saml.
T 9 gnaeus, Johannes Westro-hä'cthus
De obligatione rei ad confitendum factum suum. 1745.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27570
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

* Diss.
, saml.
T 9 gnaeus, Johannes Westro-hä'cthus
De obligatione rei ad confitendum factum suum. 1745.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort