Kort #28716

 Diss.
saml-
Walleniua, Petrus Gustav Dalekarlua
Analecta Ulphilana. Pars 8. 1768.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28716
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Walleniua, Petrus Gustav Dalekarlua
Analecta Ulphilana. Pars 8. 1768.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort