Kort #28334

 å Diss.

% saml.

! Wonno :: h 0 1 m, Ericus Emanuel Westm—Gothus
Ad Geneseos cap. 6-9. observations. Para 2. 1821.
Praeses: Knös, Guatavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28334
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

å Diss.

% saml.

! Wonno :: h 0 1 m, Ericus Emanuel Westm—Gothus
Ad Geneseos cap. 6-9. observations. Para 2. 1821.
Praeses: Knös, Guatavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort