Kort #27626

 Diss.
saml.
Thavenius , Fredrik August. Sudermannus-

_ Nericius
Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och
kommenterad. Del 9. 1845
'Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

1

Information

Kortnr:
27626
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thavenius , Fredrik August. Sudermannus-

_ Nericius
Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversatt och
kommenterad. Del 9. 1845
'Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort