Kort #27764

 % Diss.
saml;
Tiselius , Gustavus Z. Nericius
Novam machinam segetibus triturandis idoneam. 1775
Praeses: Duraeus, Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
27764
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.
saml;
Tiselius , Gustavus Z. Nericius
Novam machinam segetibus triturandis idoneam. 1775
Praeses: Duraeus, Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort