Kort #27663

 Diss.
saml.
Tholander, Fredericus Holmiensis
Problematum, quae ad philosophiam practicam perti-
nent, expositio, Sect. 1. 1823.
Praeses: Södernark, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27663
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tholander, Fredericus Holmiensis
Problematum, quae ad philosophiam practicam perti-
nent, expositio, Sect. 1. 1823.
Praeses: Södernark, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort