Kort #28809

 Dias;
Baml.
Z & naer, Josua Calmaæienaia
Historia decem Vaziæarum et filii Regia Azad Bacht
ex Arabica in Latinum canvoæaaï Pars 10; 1815.
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala
i

Information

Kortnr:
28809
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias;
Baml.
Z & naer, Josua Calmaæienaia
Historia decem Vaziæarum et filii Regia Azad Bacht
ex Arabica in Latinum canvoæaaï Pars 10; 1815.
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort