Kort #28737

 Diss.
_ . samli
W r e. t h 0 l m, Carolus Josua Norrlandua
Dise": academics. Gothlandorum cum Suecie diversis tem
poribus conjunctionem aämnbrwsï 1832. -
Praeses: & Noräin, Gamlus Jacobus, Uppsala
ï

Information

Kortnr:
28737
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ . samli
W r e. t h 0 l m, Carolus Josua Norrlandua
Dise": academics. Gothlandorum cum Suecie diversis tem
poribus conjunctionem aämnbrwsï 1832. -
Praeses: & Noräin, Gamlus Jacobus, Uppsala
ï

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort