Kort #28253

 % Diss.
% saml.
ï V & rncke, Nicolaus'Wermlandus

? Dissensionibus doctorum virorum, honorem philoso-
å phiae amplificaturis. 1765.

Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28253
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.
% saml.
ï V & rncke, Nicolaus'Wermlandus

? Dissensionibus doctorum virorum, honorem philoso-
å phiae amplificaturis. 1765.

Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort