Kort #27819

 Diss.
saml-
Trafvenfeldt, EricCarol.Nob.
Nova genera plantarum. Pars 7. 1792.
j Praeses: Thunberg, Öarolus Petr. Uppsala

Information

Kortnr:
27819
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Trafvenfeldt, EricCarol.Nob.
Nova genera plantarum. Pars 7. 1792.
j Praeses: Thunberg, Öarolus Petr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort