Kort #27627

 Diss.
saml.
3 T h & venius , Johannes Sudermannus-
j Nericius
j De aere alieno, ex conjugam bonis solvendo. In cap.
3 11. tit. de matrimoniis commentatio. Part. 5.
Praeses: Boethius, Jacobus EdVardus, Uppsala
ä,

Information

Kortnr:
27627
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
3 T h & venius , Johannes Sudermannus-
j Nericius
j De aere alieno, ex conjugam bonis solvendo. In cap.
3 11. tit. de matrimoniis commentatio. Part. 5.
Praeses: Boethius, Jacobus EdVardus, Uppsala
ä,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort