Kort #28527

 Diss.
- saml.
W i d 9 beck, Erlandus Magnus Sudermannus-
Nericius
De motu rotatorio periodico. 1824.
Praeses: Widebeck, Isaacus Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
28527
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
- saml.
W i d 9 beck, Erlandus Magnus Sudermannus-
Nericius
De motu rotatorio periodico. 1824.
Praeses: Widebeck, Isaacus Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort