Kort #29131

 , Diss.
saml.
Ekerman , Jacobus Pauli Ostro-Gothus
sive de senioribus
, Israelis. 1741 "'
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29131
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.
saml.
Ekerman , Jacobus Pauli Ostro-Gothus
sive de senioribus
, Israelis. 1741 "'
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort