Kort #28424

 Dies;
, Saml.
weatil1, Johannes Petrus Oetro-Gothus
Caroli M. Agrell supplementa ad Lex". Syr. Castelli-
anum. Pars 6. 1839.
Praeses: Lindgren, Hem. Gerh. Uppsala

Information

Kortnr:
28424
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dies;
, Saml.
weatil1, Johannes Petrus Oetro-Gothus
Caroli M. Agrell supplementa ad Lex". Syr. Castelli-
anum. Pars 6. 1839.
Praeses: Lindgren, Hem. Gerh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort