Kort #28696

 ' Diss.
saml.
Wisell, Andreas Fierdhundrensis
De antiguitate religionis Christianae. 1760.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28696
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
Wisell, Andreas Fierdhundrensis
De antiguitate religionis Christianae. 1760.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort