Kort #28889

 DiSSo
! saml-
? Ä h r 'berg, Fridericus Sudermannus
] De gentium, ad Ecclesiam Dei, in Veteri Testamento i..
% invitatione. 1752.
Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
28889
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
! saml-
? Ä h r 'berg, Fridericus Sudermannus
] De gentium, ad Ecclesiam Dei, in Veteri Testamento i..
% invitatione. 1752.
Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort