Kort #27929

 Diss.
saml.
T 6 rnsten, Adolphua Gothoburgenais
; Diss. physica aomparationem inter thermametra aeris
; et spiritus vini ad temperaturas infra punctum gela-
3 tionis aquae sitas sistema. Pars 2. 1837.
Praeses: Siljeström, Petrus Aåamua, Uppsala

Information

Kortnr:
27929
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 6 rnsten, Adolphua Gothoburgenais
; Diss. physica aomparationem inter thermametra aeris
; et spiritus vini ad temperaturas infra punctum gela-
3 tionis aquae sitas sistema. Pars 2. 1837.
Praeses: Siljeström, Petrus Aåamua, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort