Kort #28874

 ' Diss.
o saml.
* Aberg, Ernst Stockholmiensis
Aischylos' sorgespel. Del 25. 1844.
! Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
28874
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
o saml.
* Aberg, Ernst Stockholmiensis
Aischylos' sorgespel. Del 25. 1844.
! Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort