Kort #28467

 ï ' Diss.

; saml.

? Wetter , Atanasius Laur. Smolandus

Differentiam inter pietatem philosophicam et Chris—
tianam. 1781

' Praeses: Boudrie, Gustavus Ant. Uppsala

Information

Kortnr:
28467
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

ï ' Diss.

; saml.

? Wetter , Atanasius Laur. Smolandus

Differentiam inter pietatem philosophicam et Chris—
tianam. 1781

' Praeses: Boudrie, Gustavus Ant. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort