Kort #27975

 Diss.
saml.
Ullholm, Jonas Wermlandus
Respiratio diaetetica. 177 2.
Praeses: v. Linné, Carol; Uppsala.

Information

Kortnr:
27975
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ullholm, Jonas Wermlandus
Respiratio diaetetica. 177 2.
Praeses: v. Linné, Carol; Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort