Kort #28140

 Diss.

saml.
W a. 1 1 e n 10 e r g, Marcus Ostro-Gothus

l

i De nexu inter vitam familiarem et Opiniones gentium.

& Pars 1-2. 1795-97.

i

Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

i

Information

Kortnr:
28140
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
W a. 1 1 e n 10 e r g, Marcus Ostro-Gothus

l

i De nexu inter vitam familiarem et Opiniones gentium.

& Pars 1-2. 1795-97.

i

Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort