Kort #27560

 Diss.
, saml.
T a. 11 b e, Henning Erhard Grefve Stackholmiensis
* Om dråp och mera. Del 2'." 1832.
Praeses: Linäblad, Johan cm:; Uppsala

Information

Kortnr:
27560
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
, saml.
T a. 11 b e, Henning Erhard Grefve Stackholmiensis
* Om dråp och mera. Del 2'." 1832.
Praeses: Linäblad, Johan cm:; Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort